Welkom op lowlimitpoker.nl

Wat is je leeftijd?

Als lowlimitpoker.nl vinden wij het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen betreffende verantwoord gokken. Geef daarom eerlijk aan hoe oud je bent.

Je leeftijd dient naar waarheid te worden ingevuld. Je bevestigt hiermee dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

Texas Hold’em regels

Home » Texas Hold’em regels

Speluitleg: Texas Hold’em wordt gespeeld aan een tafel met twee tot tien spelers. Aan het begin van een Hold’em hand wordt een dealer button (wordt meestal gewoon als button aangeduid) voor een speler aan tafel geplaatst. Dit is een kleine plastic schijf, althans in het echte casino 😉 . Vanaf die positie worden de kaarten met de klok mee aan de spelers aan tafel gedeeld. De speler die aan de linkerkant van de button zit krijgt dus de eerste kaart en de button zelf krijgt als laatste een kaart. Vervolgens wordt een tweede kaart gedeeld aan alle spelers. De kaarten worden face-down gedeeld, andere spelers kunnen dus niet zien welke kaarten je krijgt.

Texas Hold'em vind je bij:
€25 gratis speeltegoed + €225 bonus
€100 welkomstbonus & €50 sportwedden gratis

Small en Big Blind

Echter voordat de kaarten gedeeld worden, moeten de twee spelers die aan de linkerkant van de button zitten eerst een verplichte inzet doen.

De speler direct links van de button plaatst de small blind (of kleine blind) en zal als eerste aan de beurt zijn in de daarop volgende inzetronden, met uitzondering van de eerste inzetronde.

De speler die twee plaatsen links van de button zit plaatst ook een verplichte inzet, namelijk de big blind (of grote blind). Dit bedrag is meestal twee keer zo hoog als het small blind bedrag. De big blind is, met uitzondering van de eerste inzetronde, de tweede die aan de beurt is in het vervolg van het spel.

Alle andere spelers aan tafel hoeven geen verplichte inzet te plaatsen en krijgen hun kaarten dus gratis. Zij komen echter in de volgende handen aan de beurt als de dealer button telkens een plekje opschuift (altijd met de klok mee).

De hoogte van het bedrag van de blinds zijn voor de big blind een kleine bet en voor de small blind meestal een halve kleine bet. Wat kleine bets en grote bets precies zijn daar komen we nu op.

Pre-flop

Nu alle spelers twee kaarten hebben gekregen, volgt de eerst inzetronde. In totaal zullen er vier inzetrondes zijn in Texas Hold’em. In de limit vorm van Texas Hold’em wordt gewerkt met een vast inzetpatroon. Bijvoorbeeld: in een $1-$2 limit Hold’em spel bedragen de inzetten in de eerste twee inzetrondes $1 en in de laatste twee inzetrondes $2. De inzetten van de eerste twee rondes worden small bets genoemd, de inzetten van de laatste twee rondes big bets. In no limit hold’em kan een speler net zoveel inzetten als waarmee hij aan tafel is gaan zitten (meer verschillen tussen limit en no limit lees je op deze pagina).

Als iemand $1 inzet, de term hiervoor is bet, dan kan de persoon die daarna aan de beurt is deze inzet ook op tafel leggen (dit heet callen), maar hij kan ook de inzet verhogen met nog $1 (dit heet raisen). Ook kan hij besluiten dat zijn hand niet sterk genoeg is en zijn kaarten teruggeven aan de dealer (dit heet folden). Degene die daarna komt kan na een raise van zijn voorganger zelf ook weer verhogen met $1 (dit heet re-raisen). Hierna kan een speler in de meeste pokerrooms nog maar eenmaal verhogen. De maximale inzet is dus meestal vier bets voor een inzetronde. Wordt het maximale aantal bets bereikt in een inzetronde dan is de betting capped.

De speler die na een bet of een raise door een tegenstander geraisd of gereraisd is moet vervolgens, als de beurt weer aan hem is, beslissen of hij mee wil gaan met zijn hand (callen) of zelf nogmaals wil raisen (als de betting nog niet capped is). Wellicht vindt hij zijn hand te zwak om een raise of re-raise te betalen en besluit hij om te folden.

De term voor het eerste gedeelte van een Hold’em hand, tot en met de eerste inzetronde is pre-flop.

Belangrijk om te weten is dat de eerste speler die aan de beurt is na het plaatsen van de blinds en het delen van de eerste twee kaarten de speler is die direct links naast de big blind zit. Dit is alleen in de eerste inzetronde zo. In de volgende ronden zal de small blind telkens als eerste aan de beurt zijn, gevolgd door de big blind.

Direct na dit pre-flop gedeelte vindt de belangrijkste gebeurtenis van een Hold’em hand plaats: de flop.

De Flop

Op de flop worden door de dealer drie kaarten face up in het midden van de tafel geplaatst. De kaarten die hier worden neergelegd worden de community cards of board cards genoemd. Zij heten zo, omdat deze kaarten door alle spelers aan tafel gebruikt mogen worden voor het maken van hun beste pokerhand.

Nadat de dealer de drie kaarten heeft omgedraaid, volgt de tweede inzetronde. Dit gaat verder precies als in de eerst inzetronde, met als enige verschil dat nu de small blind als eerste aan de beurt is, gevolgd door de big blind.

Als het inzetten weer afgerond is dan volgt het volgende gedeelte: de turn.

De Turn

Op de turn wordt een vierde community kaart door de dealer in het midden van de tafel geplaatst. Voor de derde keer volgt er een inzetronde.

Belangrijk verschil is dat in een limit game de inzet nu twee keer zo hoog is als in de eerste twee rondes. In ons voorbeeld van een $1-$2 game wordt er nu dus telkens gebet en geraisd met $2. Daarom heten deze inzetten big bets. Als de betting op de turn gecapped wordt dan is er in deze ronde dus $8 ingezet door iedere speler die aan het eind van de ronde nog in het spel zit.

Dit gedeelte van het spel wordt naast turn ook wel aangeduid als fourth street.

De River

Op de river wordt door de dealer de laatste community kaart omgedraait. Het inzetten verloopt hetzelfde als op de turn. Iedere speler weet nu wat zijn pokerhand is en kan zich niet meer verbeteren, er volgen immers geen community cards meer.

De river wordt ook wel fifth street genoemd.

Na de river volgt de ontknoping van de Hold’em hand op de showdown.

De Showdown

Na de laatste inzetronde wordt de winnaar van de hand bepaald op de showdown. Zoals het woord al zegt laten de overgebleven spelers een voor een hun kaarten zien, te beginnen bij degene die het eerst heeft ingezet.

Degene die de beste pokerhand kan maken met zijn twee ‘eigen’ kaarten (deze worden hole cards genoemd) en de vijf community kaarten, wint de pot. Belangrijk hierbij is dat iedere combinatie van de hole cards en de community cards gebruikt mag worden. Dus het kan voorkomen dat er vier community cards gebruikt worden voor een pokerhand en maar een hole card. Als alle vijf de community cards gebruikt worden door een speler en dus geen hole cards dan heet dat ‘playing the board’. Deze speler kan dan op zijn hoogst de pot delen met zijn overgebleven tegenstander(s).

Het komt regelmatig voor dat twee of meer spelers een hand hebben die even sterk is als die van hun tegenstander(s) op de showdown. In zo’n geval wordt de pot eerlijk verdeeld tussen de spelers.

Een speler kan zich in iedere inzetronde natuurlijk terugtrekken uit een hand door te folden. Op dat moment weet hij dat hij geen extra inzetten zal verliezen. Wel is hij alle eerdere inzetten die hij deed tijdens de hand kwijt en kan hij de hand niet meer winnen.

Slot

Je hebt gelezen hoe een hand gespeeld wordt in een limit Texas Hold’em game. Wat we nog niet hebben behandeld zijn de rankings van de pokerhanden die je kunt hebben. Dat komt in het volgende artikel aan de orde.