Welkom op lowlimitpoker.nl

Wat is je leeftijd?

Als lowlimitpoker.nl vinden wij het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen betreffende verantwoord gokken. Geef daarom eerlijk aan hoe oud je bent.

Je leeftijd dient naar waarheid te worden ingevuld. Je bevestigt hiermee dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

Spelers die een programma als PokerTracker of Holdem Manager gebruiken, kunnen grafieken genereren over hun resultaten. Je ziet in deze grafieken een lijn voor de showdown winnings en de non showdown winnings.

Deze laatste lijn gaat bij sommige spelers vrij constant naar beneden, oftewel: de non showdown winnings zijn erg negatief. Op de pokerforums kom je dan ook vaak threads tegen van spelers die zich zorgen maken dat deze negatieve non showdown winnings op een leak in hun spel wijzen. In deze post bekijken we de oorzaken van negatieve non showdown winnings, of dit inderdaad wijst op een leak in je spel en wat je er aan zou kunnen doen.

Wat zijn non showdown winnings?

De non showdown winnings zijn te definiëren als: het netto resultaat van alle handen die voor de showdown beëindigd worden.

Voorbeelden van handen die bijdragen aan je non showdown winnings:

  • Je zit in de big blind. Er wordt gefold naar de small blind. Hij raist. Jij 3bet en de small blind foldt.
  • Je raist voor de flop en krijgt 1 caller. Je maakt een continuation bet op de flop en je tegenstander foldt.
  • Je zit in de big blind en alle spelers folden naar je toe.

Omgekeerd gaan je non showdown winnings omlaag wanneer jij degene bent die foldt in een hand.

Met showdown winnings wordt het netto bedrag aangeduid van de handen die tot een showdown zijn gekomen.

Een grafiek

Dit is een mooi voorbeeld van een grafiek met non showdown winnings (de rode lijn) die van het 2+2 forum komt.

Voorbeeld – Non showdown winnings grafiek

Deze speler gaf aan dat hij zijn speelstijl heeft gewijzigd en dat is ook heel mooi terug te zien in de non showdown winnings. De eerste 85k handen zijn de non showdown winnings ongeveer $0, maar daarna worden ze snel positief, terwijl de showdown winnings (de blauwe lijn) juist weer flink naar beneden gaan richting de $0.

Wat zegt dit nu over zijn spel? Deze speler is een stuk losser en agressiever gaan spelen. Hij begon met een vrij standaard ABC spel, maar ging zich daarna vooral focussen op het uitbuiten van zwakte bij zijn tegenstanders. Dat houdt in dat hij waarschijnlijk wat meer is gaan 3betten en squeezen voor de flop en vooral ook post-flop een stuk agressiever is geworden. Elke keer als een tegenstander zwak leek heeft hij dit geprobeerd af te straffen door te betten of te raisen. Het resultaat is dat zijn tegenstanders veel van hun marginale handen hebben gefold, wat tot hoge non showdown winnings heeft geleid. Aan de andere kant waren zijn handen die wel naar de showdown gingen minder vaak de beste handen, waardoor de showdown winnings een heel stuk lager zijn geworden.

Mijn non showdown winnings zijn erg negatief, wat nu?

In de grafiek hierboven kun je zien dat je speelstijl grote invloed heeft op je non showdown winnings en je showdown winnings. Er zijn veel succesvolle spelers (ook absolute topspelers) die een vrij constante, negatieve lijn hebben voor hun non showdown winnings.

Op de lage stakes zitten over het algemeen lossere en slechtere spelers die veel te veel handen spelen en naar de showdown brengen. Op deze limieten kun je daarom negatieve non showdown winnings verwachten. Je tegenstanders zullen immers minder bereid zijn om hun hand post-flop ergens te folden en je hand zal gewoon het beste moeten zijn op de showdown. Oftewel: in losse games zullen je showdown winnings een stuk belangrijker zijn. Je wilt je daar focussen op het valuebetten van je hand tegen de spelers die hun zwakke handen niet weg gaan leggen. Daar staat tegenover dat je minder vaak zult continuation betten, veel minder second barrels gaat afvuren op de turn en minder vaak de blinds zal stelen dan in een tighte game.

Negatieve non showdown winnings hoeven dus absoluut niet te wijzen op een leak in je spel!

Maar goed, stel je denkt dat je non showdown winnings toch echt te negatief zijn. Wat zou je dan kunnen doen? We noemen drie dingen waar je mee zou kunnen beginnen:

  1. Probeer iets meer situaties te vinden om te 3betten. Kijk vooral naar de handen waarin jij de button of cut-off bent en dus positie hebt op de speler die opent.
  2. Vaker squeezen. Wanneer een agressieve speler opent en een wat losse speler callt dan zit er al aardig wat geld in de pot. Dit is vaak een goede situatie om een 3bet te maken om te proberen het dode geld op te pikken: de range van de agressieve speler is breed, want hij opent veel handen, terwijl de range van de losse caller ook nog een hoop zwakke handen bevat.
  3. Vind situaties om te second barrelen. De wat tightere spelers kunnen een marginale hand vaak wel ergens folden post-flop. Probeer situaties te vinden waarin de range van je tegenstander niet zoveel sterke handen bevat na een flop call en vuur vervolgens nogmaals op de turn. Maak gebruik van overcards en scare cards die op de turn of river vallen om je tegenstander uit de pot te drukken.

Je ziet dat het vooral draait om agressiever spel en het afstraffen van zwakte van je tegenstanders. Belangrijk is dus dat je tegenstander een matige hand kan folden en dat je eigen post-flop spel goed in orde is. Als je gaat squeezen in slechte situaties of niet weet wat de range van tegenstander is post-flop dan zullen deze aanpassingen al snel leiden tot grote en dure fouten.

Het belangrijkste om te onthouden is dat negatieve non showdown winnings helemaal niet slecht hoeven te zijn. Deze statistiek zegt vooral iets over jouw speelstijl en die van je tegenstanders. Het is zeker niet zo dat betere non showdown winnings uiteindelijk ook altijd zullen leiden tot een beter netto resultaat.