Welkom op lowlimitpoker.nl

Wat is je leeftijd?

Als lowlimitpoker.nl vinden wij het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen betreffende verantwoord gokken. Geef daarom eerlijk aan hoe oud je bent.

Je leeftijd dient naar waarheid te worden ingevuld. Je bevestigt hiermee dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

Bankroll Management

Een onderwerp dat veel besproken wordt onder pokerspelers is bankroll management. In dit artikel bekijken we wat het begrip bankroll management inhoudt en hoe je voor jezelf een schema op kunt stellen.

Wat is bankroll management?

Bankroll management is het opstellen en toepassen van richtlijnen die ervoor zorgen dat je genoeg geld hebt om de fluctuaties in het poker op te vangen. Als je onverantwoord met je bankroll omgaat dan is de kans dat je al het geld verliest dat tot je bankroll behoort te groot. Winnende spelers willen dit voorkomen. Zij willen de onvermijdelijke downswings in het poker kunnen opvangen zonder dat er extra geld gestort moet worden.

Hoe groot je bankroll precies moet zijn, hangt van een tweetal factoren af:

Je winrate is het bedrag dat je gemiddeld verwacht te winnen per uur (live poker) of per 100 gespeelde handen (online poker). De standard deviation is een term uit de statistiek die de afwijking meet van je werkelijke resultaten met je verwachte resultaten.

Voor no-limit hold’em is een zeer grote hoeveelheid handen nodig om voorzichtige conclusies te kunnen trekken over de winrate en de standard deviation. We gaan in dit artikel niet dieper in op de wiskundige onderbouwing van bankroll management. Als je daar meer over wilt lezen dan kun je dat bijvoorbeeld vinden in het boek Gambling Theory and Other Topics (vanaf blz. 41).

Alleen van belang voor winnende spelers

Bankroll management is alleen van belang voor winnende spelers. Een verliezende speler heeft een negatieve verwachtingswaarde en winrate. Hij zal zijn geld blijven verliezen. Daarom is geen enkele bankroll groot genoeg. Op korte termijn kan hij geluk hebben en enkele winnende sessies behalen, maar op de lange termijn zullen de resultaten negatief zijn. Voor de winnende speler is het andersom: hij kan pech hebben op de korte termijn, maar over een grote hoeveelheid handen gemeten zullen zijn resultaten positief zijn. Oftewel: de lange termijn is de vijand van de verliezende speler, maar de vriend van de winnende speler.

Nu kan je denken: ik weet zeker dat ik een winnende speler ben. Als je dat kunt onderbouwen met een grote hoeveelheid handen op een bepaalde limiet dan is dat ook een sterke aanwijzing dat je ook daadwerkelijk een winnende speler bent. Dat wil echter niet zeggen dat dit op een hogere limiet ook het geval is. Praktisch iedere pokerspeler heeft een Level of Incompetence – het niveau waarop hij niet langer een winnende speler is, maar een verliezende speler.

Zodra je deze limiet hebt bereikt, zul je geld verliezen op de lange termijn. Daarom is het zeer belangrijk om objectief naar je resultaten te kijken en eerlijk toe te geven dat je op een gegeven moment zelf de vis aan de tafel bent geworden. Als je dat goed doet dan weet je wanneer je een limiet omlaag moet. Vervolgens kun je daar je spel verder ontwikkelen om uiteindelijk wellicht wel de stap omhoog te kunnen maken. Veel spelers zijn echter te trots om omlaag te gaan in limieten en blijven hangen op hun Level of Incompetence. Zij zullen uiteindelijk blut gaan, ook al zouden ze gewoon winnende spelers kunnen zijn op een lagere limiet.

Richtlijnen voor bankroll management

Een redelijk basis aantal buy-ins (van 100 big blinds) in no-limit hold’em voor een bepaalde limiet is: 30 buy-ins.

Zoals gezegd hangt het aantal benodigde buy-ins af van je winrate en de standard deviation. Aangezien deze factoren voor iedereen verschillend zijn en ze ook van limiet tot limiet zullen verschillen, heeft het niet veel zin om hier een bankroll management schema neer te zetten.

Met deze factoren kun je zelf rekening houden bij het opstellen van je eigen banroll management richtlijnen. Bijvoorbeeld: stel je bent een winnende NL200 6-max speler die veel geld heeft moeten uitcashen voor bepaalde uitgaven. Hierdoor heeft je bankroll een grote deuk opgelopen en moet je terug naar de NL50. Je zal nu waarschijnlijk een grote edge hebben op je tegenstanders en daardoor een ruime winrate behalen met betrekkelijk weinig variantie. Je zou daarom met slechts 15-20 buy-ins kunnen beginnen op deze limiet, oftewel een bedrag van $750-$1000.

Bij het omhoog gaan in limieten is het verstandig om juist een ruimer aantal buy-ins aan te houden. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • Op de hogere limiet zijn de tegenstanders waarschijnlijk beter en zal je winrate lager zijn en je variantie hoger.
  • Je zult je moeten aanpassen aan de hogere limiet. Dat kost vaak wat tijd en in die tijd zul je minder goed spelen dan je zou kunnen. Je wilt voorkomen dat je met scared money aan het spelen bent, waardoor tegenstanders over je heen walsen. Een groter aantal buy-ins in je bankroll kan voor meer rust zorgen, wat de resultaten alleen maar ten goede komt.

Een aantal van 50 buy-ins tot zelfs 100 buy-ins kan daarom prima zijn bij de overgang naar een hogere limiet.

Het is wel van belang om op tijd een limiet terug te gaan als je bankroll kleiner wordt door slechte resultaten. Een goed moment om een limiet omlaag te gaan kan bijvoorbeeld zijn wanneer je nog slechts 20 buy-ins over hebt van de 30 waarmee je begon. Ga je een stap omlaag dan heb je weer een ruime 40 buy-ins voor de lagere limiet.